Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Povezivanje mobilnog uređaja na štampač

Pre povezivanja mobilnog uređaja, svakako učinite sljedeće:

 • Omogućite Wi‑Fi Direct® na štampaču. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Mreža/portovi > Bežično > Omogući Wi‑Fi Direct
 • Prikažite unapred deljeni ključ (PSK) na stranici podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke >  Mreža/portovi > Wi‑Fi Direct > Prikaži PSK na stranici za podešavanje.
 • Odštampajte stranicu podešavanja mreže. Sa kontrolne table dođite do stavke: Postavke > Izveštaji > Mreža > Stranica podešavanja mreže

  Povezivanje korišćenjem funkcije Wi‑Fi Direct

 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Omogućite Wi‑Fi, a zatim dodirnite Wi‑Fi Direct.

 3. Odaberite SSID štampača.

 4. Potvrdite vezu na kontrolnoj tabli štampača.

  Povezivanje korišćenjem Wi-Fi veze

 1. Sa mobilnog uređaja idite na meni sa postavkama.

 2. Dodirnite Wi-Fi, a zatim odaberite SSID štampača.

  Napomena:  Niz DIRECT-xy (gde su x i y dva nasumična znaka) dodaje se prije SSID-a.

 3. Unesite PSK.

  Napomena:  PSK je lozinka.

Napomene:

 • Na kontrolnoj tabli možete i da promenite SSID. Pronađite: Postavke > Mreža/portovi > Wi‑Fi Direct > SSID.
 • Na kontrolnoj tabli štampača možete i da promenite PSK. Pronađite: Postavke >  Mreža/portovi > Wi‑Fi Direct > Postavi PSK .
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top