Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

výměna zásobníku se svorkami v brožovací schránce

  1. Otevřete dvířka H a vytáhněte brožovací jednotku.

  2. Vyjměte zásobník svorek.

  3. Rozbalte nový zásobník svorek.

  4. Vložte nový zásobník svorek tak, dokud nezaklapne na místo.

  5. Zatlačte brožovací jednotku zpět na místo a zavřete dvířka.

Byl tento článek užitečný?
Top