Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Čištění tiskárny

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Pokud chcete při čištění vnějšku tiskárny předejít nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky a odpojte z tiskárny všechny kabely.

Poznámky:

 • Tuto úlohu proveďte vždy po několika měsících.
 • Poškození tiskárny způsobené nesprávnou manipulací není kryto zárukou.
 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Vyjměte papír ze standardního zásobníku a z univerzálního podavače.

 3. Odstraňte veškerý prach, nečistoty a kousky papíru z okolí tiskárny pomocí jemného kartáčku nebo vysavače.

 4. Otřete vnějšek tiskárny navlhčeným měkkým hadříkem, který nepouští vlákna.

  Poznámky:

  • Nepoužívejte domácí čisticí prostředky a saponáty, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu tiskárny.
  • Po čištění se ujistěte, že jsou všechny plochy tiskárny suché.
 5. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte tiskárnu.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Byl tento článek užitečný?
Top