Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Instaliranje finišera za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Uklonite držač publikacija sa bočne ili zadnje strane štampača.

 4. Otpakujte finišer za heftanje, bušenje rupa ili obradu brošura.

 5. Uklonite standardnu policu, a zatim uklonite držač papira.

 6. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite vođice papira.

 7. Umetnite prenosnik papira.

  Napomena:  Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.

 8. Postavite finišer na štampač.

 9. Gurajte kertridž za heftanje u finišer dok ne legne na mesto.

 10. Uklonite poklopac filtera.

  Napomena:  Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.

 11. Povežite kabl finišera na štampač.

 12. Ponovo postavite poklopac filtera.

  Napomena:  Ovaj korak je primenljiv samo na neke modele štampača.

 13. Fiksirajte kabl.

 14. Umetnite police.

  Napomene:

  • Upotrebite zavrtnje koje ste dobili sa finišerom.
  • Izbegavajte pomeranje nosača prilikom umetanja police 2.
  • Polica 3 je podržana samo u finišeru za brošure.
 15. Postavite držač publikacija, a zatim postavite štipaljku.

 16. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Nemojte da koristite ovaj proizvod sa produžnim kablovima, modulima sa više utičnica, proširivačima sa više utičnica ili uređajima za neprekidno napajanje. Laserski štampač lako može da prekorači kapacitet tih dodataka, što može da dovede do rizika od požara, oštećenja imovine ili loših performansi štampača.

 17. Uključite štampač.

  Dodajte finišer u upravljačkom programu štampača da bi postao dostupan za zadatke štampe. Više informacija potražite na stranici Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top