Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Instaliranje fioke od 2 x 500 ili 2500 listova

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte fioku, pa uklonite svu ambalažu.

 4. Postavite stabilizujuće nožice na fioku, a zatim uklonite samolepljivi poklopac.

 5. Pomoću bočnih ručki poravnajte štampač sa fiokom, pa spustite štampač tako da legne na mesto.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 20  kg (44  lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 6. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A uklonite poklopac konektora sa zadnje strane štampača.

 7. Povežite konektor fioke na štampač.

 8. Otvorite fioke 2 i 3.

 9. Fiksirajte fioku na štampač pomoću štipaljki za fiksiranje i metalnog nosača.

  • Prednja strana
  • Zadnja strana
 10. Zatvorite fioke, a zatim ponovo postavite poklopac konektora.

 11. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 12. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Prilikom instaliranja hardverskih opcija pratite redosled instalacije.

 • fioka od 2 x 500 ili 2500 listova
 • Štampač
 • Finišer za heftanje
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top