Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Instaliranje fioke od 3000 listova

  Napomena:  Fioka od 3000 listova podržana je samo ako je instalirana fioka od 2 x 500 ili 2500 listova.

  OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, ako pristupate tabli kontrolera ili instalirate opcioni hardver ili memorijske uređaje nakon podešavanja štampača, isključite štampač i isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice pre nego što nastavite. Ako imate druge uređaje povezane na štampač, takođe ih isključite i isključite sve kablove koji su povezani na štampač.

  OPREZ – OPASNOST OD PREVRTANJA:  Instaliranje jedne ili više opcija na štampaču ili višenamenskom štampaču može da zahteva postolje, nameštaj ili drugi dodatak kako bi se sprečila nestabilnost i potencijalne povrede. Više informacija o podržanim konfiguracijama potražite na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Isključite štampač.

 2. Isključite kabl za napajanje iz zidne utičnice, a zatim iz štampača.

 3. Otpakujte fioku.

 4. Pomoću odvijača koji se nalazi iza vrata A isključite kabl fioke od 2 x 500 ili 2500 listova sa zadnje strane štampača.

 5. Otvorite fioke 2 i 3.

 6. Uklonite metalne nosače i štipaljku za fiksiranje koji drže fioku od 2 x 500 ili 2500 listova na štampaču.

  • Prednja strana
  • Zadnja strana
 7. Zatvorite fioke.

 8. Pomoću bočnih ručki uklonite štampač sa fioke od 2 x 500 ili 2500 listova.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Ako je težina štampača veća od 20  kg (44  lb), mogu biti potrebne barem dve obučene osobe da bi se bezbedno preneo.

 9. Uklonite stabilizujuće nožice sa fioke.

 10. Uklonite samolepljive poklopce.

 11. Otvorite fioku, a zatim uklonite nosač za montiranje i poklopce šina.

 12. Postavite bočne nosače za montiranje na fioku, a zatim umetnite pločicu za vođenje u šinu.

 13. Postavite šinu, a zatim postavite nosač za montiranje i poklopce šina.

 14. Zatvorite fioku.

 15. Pomoću bočnih ručki poravnajte štampač sa fiokom, pa spustite štampač tako da legne na mesto.

 16. Poravnajte fioku od 3000 listova sa štampačem, pa postavite držač za montiranje.

 17. Fiksirajte kabl fioke pomoću štipaljke.

 18. Povežite kabl fioke na štampač.

 19. Postavite poklopac kabla fioke.

 20. Umetnite fioku tako da legne na mesto.

 21. Postavite stabilizujuće nožice na štampač.

 22. Povežite konektor fioke od 2 x 500 ili 2500 listova na štampač.

 23. Otvorite fioke 2 i 3, a zatim fiksirajte fioku od 2 x 500 ili 2500 listova na štampač pomoću štipaljki za fiksiranje i metalnog nosača.

  • Prednja strana
  • Zadnja strana
 24. Zatvorite fioke.

 25. Povežite kabl za napajanje na štampač, a zatim na zidnu utičnicu.

  OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

 26. Uključite štampač.

Dodajte fioku u upravljačkom programu štampača da bi postala dostupna za zadatke štampanja. Više informacija potražite u odeljku Dodavanje dostupnih opcija u upravljački program za štampanje.

Prilikom instaliranja hardverskih opcija pratite redosled instalacije.

 • fioka od 3000 listova
 • Štampač
 • Finišer za heftanje
Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top