Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Štampanje sa uparivanjem ne radi

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

    Postavke > Štampanje > Raspored > Uparivanje

  2. Dodirnite Uključeno [1,2,1,2,1,2].

  3. Odštampajte dokument.

Da li je dokument ispravno uparen?

Problem je rešen.

Pređite na korak 2.

Korak 2

  1. U dokumentu koji želite da odštampate otvorite dijalog Štampanje, pa izaberite Uparivanje.

  2. Odštampajte dokument.

Da li je dokument ispravno uparen?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

  1. Smanjite broj stranica za štampanje.

  2. Odštampajte dokument.

Da li su stranice ispravno uparene?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top