Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Legarea tăvilor

  1. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Hârtie > Configuraţie tavă > selectaţi o sursă de hârtie.

  2. Setaţi aceeaşi dimensiune a hârtiei şi acelaşi tip de hârtie pe tăvile la care vă conectaţi.

  3. Din ecranul de pornire, atingeţi Setări > Dispozitiv > Întreţinere > Meniu Configurare > Configuraţie tavă > Unirea tăvilor.

  4. Atingeţi Automat.

Pentru a anula legarea tăvilor, asiguraţi-vă că niciuna dintre tăvi nu conţine aceeaşi dimensiune sau aceleaşi setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare:  Temperatura unităţii de fuziune diferă în funcţie de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglaţi setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcţie de hârtia din tavă.

Consideraţi acest articol util?
Top