Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Položení karet na skleněnou plochu skeneru

Umístěte karty přední stranou dolů na skleněnou plochu skeneru, do rohu se šipkou, a po zobrazení výzvy je obraťte.

Poznámky:

  • Ujistěte se, že jste mezi okrajem skleněné plochy skeneru a kartami ponechali mezeru nejméně 10 mm (přibližně 0,5 palce).
  • Při skenování karet nepřekračujte rozměry papíru velikosti Legal.
  • Můžete skenovat až tři karty najednou, ale musíte mezi nimi nechat mezeru nejméně 30 mm (přibližně 1 palec).
Pro jednu kartu:Pro více karet:
Byl tento článek užitečný?
Top