Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Faxy nelze odeslat ani přijmout

ČinnostAnoNe

Krok 1

Vyřešte veškerá chybová hlášení, která se zobrazují na displeji.

Lze odeslat nebo přijmout fax?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kabely následujícího vybavení:

 • Telefon
 • Sluchátko
 • Záznamník

Lze odeslat nebo přijmout fax?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

Zkontrolujte oznamovací tón.

 • Zavolejte na faxové číslo, abyste se ujistili, zda je řádně funkční.
 • Používáte-li funkci Vytáčení v zavěšeném stavu, zvyšte hlasitost a zkontrolujte, zda je slyšet oznamovací tón.

Slyšíte oznamovací tón?

Přejděte ke kroku 5.

Přejděte ke kroku 4.

Krok 4

Zkontrolujte konektor telefonního kabelu.

 1. Zapojte analogový telefon přímo do zásuvky ve zdi.

 2. Počkejte na oznamovací tón.

 3. Pokud neuslyšíte oznamovací tón, použijte jiný telefonní kabel.

 4. Pokud stále neslyšíte oznamovací tón, připojte analogový telefon do jiné telefonní zásuvky ve zdi.

 5. Uslyšíte-li oznamovací tón, připojte tiskárnu k této telefonní zásuvce.

Lze odeslat nebo přijmout fax?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 5.

Krok 5

Zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k lince analogové telefonní služby nebo ke správnému digitálnímu konektoru.

 • Používáte-li telefonní službu ISDN (Integrated Services for Digital Network), proveďte připojení k analogovému telefonnímu portu adaptéru terminálu ISDN. Další informace získáte od svého poskytovatele služby ISDN.
 • Používáte-li DSL, proveďte připojení k filtru DSL nebo k routeru podporujícímu použití analogových zařízení. Další informace získáte od svého poskytovatele DSL.
 • Používáte-li telefonní službu pobočkové ústředny (PBX), přesvědčte se, zda se připojujete k analogovému konektoru na PBX. Není-li k dispozici žádná z těchto možností, pak zvažte instalaci analogové telefonní linky pro faxový přístroj.

Lze odeslat nebo přijmout fax?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 6.

Krok 6

  Dočasně odpojte ostatní zařízení a deaktivujte ostatní telefonní služby.

 1. Odpojte ostatní zařízení (například záznamníky, počítače, modemy nebo rozdělovače telefonních linek) mezi tiskárnou a telefonní linkou.

 2. Deaktivujte službu čekajících hovorů a hlasovou schránku. Další informace získáte od své telefonní společnosti.

Lze odeslat nebo přijmout fax?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 7.

Krok 7

Odesílejte originální dokument po jednotlivých stránkách.

 1. Vytočte faxové číslo.

 2. Naskenujte dokument.

Lze odeslat nebo přijmout fax?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Byl tento článek užitečný?
Top