Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Úloha skenování se nezdařila

ČinnostAnoNe

Krok 1

  Zkontrolujte připojení kabelů.

 1. Ujistěte se, zda je kabel Ethernet nebo kabel USB pevně připojen k počítači a tiskárně.

 2. Znovu odešlete úlohu skenování.

Je úloha skenování úspěšná?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

  Zkontrolujte soubor, který chcete skenovat.

 1. Ujistěte se, zda se název souboru již v cílové složce nepoužívá.

 2. Ujistěte se, že dokument nebo fotografie, který chcete skenovat, není otevřen v jiné aplikaci.

 3. Znovu odešlete úlohu skenování.

Je úloha skenování úspěšná?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

 1. Ujistěte se, že není v nastavení konfigurace cílů zaškrtnuté políčko Připojit časové razítko nebo Přepsat stávající soubor.

 2. Znovu odešlete úlohu skenování.

Je úloha skenování úspěšná?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Byl tento článek užitečný?
Top