Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Nije moguće pravilno skenirati kartice

Probajte neka od sledećih rešenja:

Ostavite bar 30 mm (približno 1 inč) prostora između kartica kada ih stavljate na staklo skenera
Očistite staklo skenera

Više informacija potražite na stranici Čišćenje skenera.

Kontaktirajte sa administratorom

Istek vremena ekrana štampača mora da bude bar 300 sekundi.

Napomena:  Ne možete da obavljate naredne zadatke skeniranja dok se sve skenirane stavke ne sačuvaju u mrežnu fasciklu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top