Skip to Content Information Center
Lexmark CX924

Lexmark CX924

Slanje kartica u obliku priloga e-pošte

 1. Na početnom ekranu dodirnite Kopiranje kartica.

  Napomena:  Ikona i naziv su možda promenjeni. Kontaktirajte administratora da biste dobili dodatne informacije.

 2. Postavite kartice na staklo skenera. Više informacija potražite na stranici Postavljanje kartica na staklo skenera.

 3. U zavisnosti od modela štampača, uradite nešto od sledećeg:

  • Omogućite Pošalji u e-poštu ili E‑pošta.
  • Dodirnite , a zatim omogućite Pošalji u e-poštu.
 4. Konfigurišite postavke.

  Napomena:  Da biste koristili kontakte iz adresara, dodirnite pored polja primaoca.

 5. Ako je potrebno, podesite postavke skeniranja. Više informacija potražite na stranici Podešavanje postavki skeniranja.

 6. Dodirnite Skeniraj.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top