Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Oříznutý text nebo obrázky

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Na ovládacím panelu přejděte do nabídky Nastavení > Řešení problémů > Tisk zkušební stránky. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

AkceAnoNe

Krok 1

 1. Nastavte vodicí lišty papíru v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru.

 2. Vytiskněte dokument.

Jsou text nebo obrázky oříznuté?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Zadejte formát papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).

  Poznámky:

  • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru.
  • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na:

  Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru

 2. Vytiskněte dokument.

Jsou text nebo obrázky oříznuté?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

 1. Vyjměte a poté znovu vložte zobrazovací sadu.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací sadu přímému světlu. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 2. Vytiskněte dokument.

Jsou text nebo obrázky oříznuté?

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top