Skip to Content Information Center
Lexmark CX923

Lexmark CX923

Namestitev trdega diska tiskalnika

PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Če nekaj časa po namestitvi tiskalnika dostopate do plošče kontrolnika ali nameščate dodatno strojno opremo ali pomnilniške naprave, izklopite tiskalnik in izključite napajalni kabel z električne vtičnice, preden nadaljujete, da preprečite nevarnost električnega udara. Če so na tiskalnik priključene še katere koli druge naprave, jih izklopite in izključite kable, ki so priključeni na tiskalnik.

 1. Izklopite tiskalnik.

 2. Izključite napajalni kabel iz električne vtičnice.

 3. Z izvijačem, shranjenim na notranji strani vratc A, odstranite pokrov priključka na zadnji strani tiskalnika.

 4. Če ima tiskalnik pokrov filtra, pokrov odstranite.

 5. Odstranite pokrov za dostop do nadzorne plošče.

  Opozorilo – možnost poškodb:  Elektronske sestavne dele plošče kontrolnika lahko zlahka poškoduje statična elektrika. Preden se dotaknete sestavnih delov plošče kontrolnika ali njenih priključkov, se dotaknite kovinske površine na tiskalniku.

 6. Odstranite zaščito plošče kontrolnika.

 7. Vzemite trdi disk tiskalnika iz embalaže.

 8. Priključite trdi disk in nato priključite njegov vmesniški kabel na ploščo kontrolnika.

 9. Namestite zaščito in nato pokrov za dostop.

 10. Namestite pokrov priključka.

 11. Če ste odstranili pokrov filtra, ga namestite.

 12. Napajalni kabel priklopite v električno vtičnico in vklopite tiskalnik.

  PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno naznačeno močjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

Je bil ta članek koristen?
Top