Skip to Content Information Center
Lexmark CX920

Lexmark CX920

Een draadloze afdrukserver installeren

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Als u toegang tot de controllerkaart wilt of optionele hardware of geheugenapparaten installeert nadat u de printer hebt ingesteld, moet u de printer uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken voor u doorgaat om het risico van elektrische schokken te voorkomen. Als u andere apparaten hebt aangesloten op de printer, schakel deze dan ook uit en koppel de kabels los van de printer.

 1. Zet de printer uit.

 2. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

 3. Verwijder de toegangsklep van de controllerkaart met de schroevendraaier uit klep A.

  Waarschuwing: mogelijke beschadiging:  De elektronische componenten van de controllerkaart raken gemakkelijk beschadigd door statische elektriciteit. Raak daarom eerst een metalen oppervlak aan voordat u de componenten of aansluitingen van de controllerkaart aanraakt.

 4. Verwijder de afdekplaat van de controllerkaart.

 5. Open de toegangsklep van de poort.

 6. Verwijder de klep van de optionele sleuf.

  Opmerking:  Verwijder de schroef met een kruiskopschroevendraaier. Til de klep omhoog en trek deze volledig naar buiten.

 7. Pak de draadloze afdrukserver uit en leid deze door de optionele sleuf.

 8. Bevestig de duimschroeven.

 9. Sluit de draadloze afdrukserver aan op de controllerkaart.

 10. Plaats de beschermkap terug en bevestig de toegangsklep opnieuw.

 11. Sluit de stekker van het netsnoer aan op het stopcontact en zet de printer aan.

  LET OP: RISICO OP LETSEL:  Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en gemakkelijk bereikbaar is om brand of elektrische schokken te voorkomen.

Was dit artikel nuttig?
Top