Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Podłączanie drukarki do sieci Wi-Fi

Sprawdź, czy dla funkcji Aktywny adapter wybrano wartość Automatyczne. Na ekranie głównym dotknij kolejno Ustawienia > Sieć/Porty > Przegląd sieci > Aktywny adapter.

  Korzystanie z panelu sterowania

 1. Na ekranie głównym dotknij kolejno Ustawienia > Sieć/porty > Sieć bezprzewodowa > Konfiguracja na panelu drukarki > Wybierz sieć.

 2. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło sieci.

 3. Uwaga:  Podczas wstępnej konfiguracji modeli drukarek z obsługą sieci Wi-Fi pojawia się monit o skonfigurowanie sieci Wi-Fi.

  Korzystanie z aplikacji Lexmark Mobile Assistant

 1. W zależności od posiadanego urządzenia mobilnego pobierz aplikację Lexmark Mobile Assistant ze sklepu Google Play™ lub App Store.

 2. Na ekranie głównym drukarki dotknij kolejno Ustawienia > Sieć/porty > Sieć bezprzewodowa > Konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej > Identyfikator drukarki.

 3. W urządzeniu mobilnym uruchom aplikację, a następnie zaakceptuj warunki użytkowania.

  Uwaga:  W razie potrzeby przyznaj uprawnienia.

 4. Dotknij Połącz się z drukarką > Przejdź do ustawień sieci Wi-Fi.

 5. Podłącz urządzenie przenośne do sieci bezprzewodowej drukarki.

 6. Powróć do aplikacji, a następnie dotknij opcji Konfiguracja połączenia sieci Wi-Fi

 7. Wybierz sieć Wi-Fi i wpisz hasło sieci.

 8. Dotknij przycisku Gotowe.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top