Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

Pionowe białe linie

Uwaga:  Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości wydruku. W przypadku drukarek bez ekranu dotykowego naciśnij , aby przeglądać ustawienia.

DziałanieTakNie

Etap 1

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwagi:

  • Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
  • Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki. Przejdź do opcji:

  Ustawienia > Papier > Konfiguracja tacy > Rozmiar/typ papieru

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się białe pionowe linie?

Przejdź do punktu 2.

Problem został rozwiązany.

Etap 2

  Sprawdź, czy używany jest zalecany typ papieru.

 1. Włóż zalecany typ papieru do zasobnika.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się białe pionowe linie?

Przejdź do punktu 3.

Problem został rozwiązany.

Etap 3

 1. Wyjmij zestaw obrazujący, a następnie włóż go ponownie.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj zestawu obrazującego na bezpośrednie działanie światła. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie dotykaj bębna fotoprzewodnika pod zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawiają się białe pionowe linie?

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem został rozwiązany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top