Skip to Content Information Center
Lexmark CS923

Lexmark CS923

instalowanie modułu wykańczającego ze zszywaczem

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEWRÓCENIA:  Instalacja jednej opcji lub większej ich liczby w drukarce lub urządzeniu wielofunkcyjnym może wymagać zastosowania stojaka na kółkach, mebla lub innego elementu wyposażenia w celu uniknięcia niestabilności urządzenia, która mogłaby grozić uszkodzeniem ciała. Więcej informacji na temat obsługiwanych konfiguracji znajduje się na stronie www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Rozpakuj moduł wykańczający ze zszywaczem.

  Uwaga:  Zdejmij etykietę, ale zachowaj śrubę do dalszego użytku (xref_rail-cover_pl_xref).

 4. Wyjmij pojemnik standardowy

 5. Zdejmij naklejaną osłonę, a następnie dociskacz papieru.

 6. Korzystając ze śrubokręta, zdejmij pokrywy czujnika prowadnicy papieru i prowadnicy.

 7. Wyjmij prowadnice papieru.

 8. Zamocuj pokrywę czujnika.

 9. Włóż moduł wykańczający.

 10. Przymocuj moduł wykańczający do drukarki.

  Uwaga:  Skorzystaj ze śruby dostarczonej z modułem wykańczającym.

 11. Zamocuj pokrywę prowadnicy modułu wykańczającego.

  Uwaga:  Skorzystaj ze śrub z zestawu modułu wykańczającego.

 12. Zdejmij pokrywę filtru.

  Uwaga:  Ta czynność jest wymagana tylko dla niektórych modeli drukarek.

 13. Podłącz kabel modułu wykańczającego do drukarki.

 14. Zamontuj ponownie pokrywę filtru.

  Uwaga:  Ta czynność jest wymagana tylko dla niektórych modeli drukarek.

 15. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Nie należy używać tego urządzenia z przedłużaczami, listwami zasilającymi o wielu gniazdkach, przedłużaczami o wielu gniazdkach lub urządzeniami UPS. Drukarka laserowa może łatwo przekroczyć moc znamionową tego rodzaju urządzeń, co może spowodować ryzyko pożaru, uszkodzenia mienia lub niską wydajność drukarki.

 16. Włącz drukarkę.

  Dodaj moduł wykańczający w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top