Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Zadatak se štampa iz pogrešne fioke ili na pogrešnom papiru

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. Proverite da li štampate na odgovarajućem papiru.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Pređite na korak 2.

Ubacite papir odgovarajuće veličine i tipa.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavke na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.

 3. Odštampajte dokument.

Da li je dokument odštampan na odgovarajućem papiru?

Problem je rešen.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. Proverite da li su fioke povezane.

  Više informacija potražite na stranici Povezivanje fioka.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se dokument štampa iz odgovarajuće fioke?

Problem je rešen.

Obratite se službi za korisničku podršku.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top