Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Taman otisak

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. Obavite podešavanje boje.

  Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Štampa > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boja

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, smanjite zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.

Da li štampate na papiru sa teksturom ili na hrapavom papiru?

Pređite na korak 5.

Pređite na korak 6.

Korak 5

 1. Zamenite papir sa teksturom ili grubi papir običnim papirom.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak previše taman?

Pređite na korak 6.

Problem je rešen.

Korak 6

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak previše taman?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top