Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Horizontalne bele linije

Napomene:

 • Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.
 • Ako se bele horizontalne linije i dalje pojavljuju na otiscima, pogledajte temu „Ponavljajući defekti“.
RadnjaDaNe

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.

Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se bele horizontalne linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top