Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Zamrljani otisak i fleke

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

Proverite da u štampaču nije došlo do kontaminacije usled curenja tonera.

Da li u štampaču ima curenja tonera?

Pređite na korak 2.

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Korak 2

 1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Proverite da li se postavke veličine i tipa papira poklapaju sa ubačenim papirom.

  Napomena:  Uverite se da papir nema teksturu ili grubu završnu obradu.

Da li se postavke podudaraju?

Pređite na korak 4.

Pređite na korak 3.

Korak 3

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite veličinu i tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Proverite da li se postavke poklapaju sa ubačenim papirom.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak zamrljan?

Pređite na korak 5.

Problem je rešen.

Korak 5

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak zamrljan?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top