Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Tamne vertikalne linije

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji se nalazi u fioci.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Papir > Konfiguracija fioke > Veličina/tip papira.
 2. Odštampajte dokument.

Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Stavite papir iz novog pakovanja.

  Napomena:  Papir apsorbuje vlagu usled velike vlažnosti. Čuvajte papir u originalnom pakovanju do upotrebe.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 4.

Problem je rešen.

Korak 4

Zamenite jedinicu za izradu slika, pa odštampajte dokument.

Da li se tamne vertikalne linije pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top