Skip to Content Information Center
Lexmark CS921

Lexmark CS921

Siva pozadina ili pozadina u boji

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta.

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, povećajte zatamnjenost tonera u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomena:  Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Zatamnjenost tonera.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

 1. Obavite Podešavanje boje.

  Na početnom ekranu dodirnite Postavke > Štampanje > Kvalitet > Napredna izrada slika > Podešavanje boje.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Izvadite, pa umetnite jedinicu za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Jedinicu za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu duže od 10 minuta. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod jedinice za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se siva pozadina ili pozadina u boji pojavljuju na otiscima?

Obratite se službi za korisničku podršku.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top