Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Brisanje memorije štampača

Da biste izbrisali prolaznu memoriju ili baferovane podatke, isključite štampač.

    Da biste izbrisali trajnu memoriju ili pojedinačne postavke, uređaj i mrežne postavke, bezbednosne postavke i ugrađena rešenja, uradite sledeće:

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     > Uređaj >  > Održavanje >  > Brisanje na kraju radnog veka > 

  2. Izaberite Očisti sve informacije iz postojane memorije, a zatim pritisnite .

  3. Da biste pokrenuli zadatak, izaberite Nastavi, a zatim pritisnite .

  4. Pratite uputstva na ekranu.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top