Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Konfigurisanje univerzalnih postavki papira

  1. Sa kontrolne table dođite do stavke:

     > Papir >  > Medijska konfiguracija >  > Univerzalno podešavanje > 

  2. Izaberite Širina uspravnog položaja ili Visina uspravnog položaja, a zatim pritisnite .

  3. Prilagodite postavke, a zatim pritisnite .

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top