Skip to Content Information Center
Lexmark B2442

Lexmark B2442

Otisak je nakrivljen ili iskošen

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite da biste se kretali kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

  1. Podesite vođice u fioci na ispravni položaj za stavljeni papir.

  2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

  1. Proverite da li je ubačeni papir podržan.

    Napomena:  Ako papir nije podržan, ubacite podržan papir.

  2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

  1. Proverite da gumica za hvatanje u fioci nije oštećena ili zaprljana i zamenite po potrebi.

  2. Odštampajte dokument.

Da li je otisak nakrivljen ili iskošen?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top