Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Wymiana zespołu wałka pobierającego

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Wyjmij opcjonalny zasobnik.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Jeśli waga drukarki jest większa niż 18  kg, do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników.

 4. Wyjmij wkład zasobnika, a następnie odwróć podstawę zasobnika.

 5. Wyjmij zużyty zespół wałka pobierającego.

 6. Rozpakuj nowy zespół wałka pobierającego.

 7. Włóż nowy zespół wałka pobierającego.

 8. Odwróć podstawę zasobnika, a następnie włóż wkład zasobnika.

 9. Wyrównaj ułożenie drukarki względem zasobnika, a następnie opuść na niego drukarkę, aż zaskoczy na swoje miejsce.

 10. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach, znajdującego się w pobliżu urządzenia.

 11. Włącz drukarkę.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top