Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Konfigurowanie ustawień trybu oszczędzania energii

  Tryb ekologiczny

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Ustawienia >  > Urządzenie >  > Zarządzanie energią >  > Tryb oszczędny > 

 2. Wybierz ustawienie.

  Tryb czuwania

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Ustawienia >  > Urządzenie >  > Zarządzanie energią >  > Limity czasu oczekiwania >  > Tryb czuwania > 

 2. Określ czas bezczynności, po upływie którego drukarka przechodzi w Tryb czuwania.

  Tryb hibernacji

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

   > Ustawienia >  > Urządzenie >  > Zarządzanie energią >  > Limity czasu oczekiwania >  > Limit czasu hibernacji > 

 2. Wybierz ilość czasu, po którym drukarka przechodzi w Tryb hibernacji.

 3. Uwagi:

  • Przed wysłaniem zadania drukowania należy upewnić się, że drukarka nie działa już w trybie hibernacji.
  • Gdy drukarka działa w trybie hibernacji, wbudowany serwer WWW jest wyłączony.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top