Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Szare tło

Uwaga:  Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości wydruku. W drukarkach bez ekranu dotykowego naciśnij przycisk , aby poruszać się po ustawieniach.

DziałanieTakNie

Etap 1

 1. Wyłącz drukarkę, odczekaj 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.

 2. Zwiększ intensywności tonera.

  Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

  Ustawienia > Drukuj > Jakość

 3. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia się szare tło?

Przejdź do punktu 2.

Problem został rozwiązany.

Etap 2

 1. Sprawdź, czy drukarka korzysta z oryginalnej kasety z tonerem obsługiwanej przez urządzenia firmy Lexmark.

  Uwaga:  Jeżeli dana kaseta z tonerem nie jest obsługiwana, zainstaluj obsługiwaną kasetę.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia się szare tło?

Przejdź do punktu 3.

Problem został rozwiązany.

Etap 3

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwagi:

  • Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
  • Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki.
 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia się szare tło?

Przejdź do punktu 4.

Problem został rozwiązany.

Etap 4

Sprawdź status kasety z tonerem i wymień go, jeśli to konieczne.

 1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

  Stan/Materiały eksploatacyjne > Materiały eksploatacyjne

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia się szare tło?

Przejdź do punktu 5.

Problem został rozwiązany.

Etap 5

 1. Wyjmij moduł obrazujący.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie dotykaj bębna fotoprzewodnika pod modułem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 2. Usuń wszystkie elementy opakowania przyklejone do modułu obrazującego.

  Uwaga:  Upewnij się, czy pomiędzy wałkiem ładującym i bębnem fotoprzewodnika nie ma przeszkód.

 3. Włóż moduł obrazujący.

 4. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia się szare tło?

Przejdź do punktu 6.

Problem został rozwiązany.

Etap 6

 1. Wymień moduł obrazujący.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy na wydrukach pojawia się szare tło?

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem został rozwiązany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top