Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Zbyt ciemny wydruk

Uwaga:  Przed rozwiązaniem tego problemu wydrukuj strony testu jakości wydruku. Na panelu sterowania przejdź do menu Ustawienia > Rozwiązywanie problemów > Wydrukuj strony testu jakości druku. W przypadku drukarek niewyposażonych w ekran dotykowy naciśnij przycisk , aby przechodzić między ustawieniami.

DziałanieTakNie

Etap 1

 1. Sprawdź, czy w drukarce jest używana oryginalna i obsługiwana kaseta z tonerem firmy Lexmark.

  Uwaga:  Jeżeli dana kaseta nie jest obsługiwana, zainstaluj obsługiwaną kasetę.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest ciemny?

Przejdź do punktu 2.

Problem został rozwiązany.

Etap 2

 1. Wyłącz drukarkę, odczekaj około 10 sekund, a następnie włącz drukarkę.

 2. Zmniejsz ustawienie intensywności tonera. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

  Ustawienia > Drukuj > Jakość

 3. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest ciemny?

Przejdź do punktu 3.

Problem został rozwiązany.

Etap 3

 1. W zależności od używanego systemu operacyjnego typ papieru można ustawić za pomocą okna dialogowego Preferencje drukowania lub Drukowanie.

  Uwagi:

  • Sprawdź, czy ustawienie jest zgodne z załadowanym typem papieru.
  • Możesz także zmienić to ustawienie za pomocą panelu sterowania drukarki.
 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest ciemny?

Przejdź do punktu 4.

Problem został rozwiązany.

Etap 4

Sprawdź, czy papier jest szorstki lub ma fakturę.

Czy drukujesz na szorstkim papierze lub papierze z fakturą?

Przejdź do punktu 5.

Przejdź do punktu 6.

Etap 5

 1. Wymień papier z fakturą na papier zwykły.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest ciemny?

Przejdź do punktu 6.

Problem został rozwiązany.

Etap 6

 1. Załaduj papier z nowego opakowania.

  Uwaga:  Papier wchłonął wilgoć z powodu wysokiej wilgotności powietrza. Do chwili użycia papier należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest ciemny?

Przejdź do punktu 7.

Problem został rozwiązany.

Etap 7

 1. Wyjmij zespół obrazujący, a następnie włóż go ponownie.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj modułu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie dotykaj bębna fotoprzewodnika pod zestawem obrazującym. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest ciemny?

Przejdź do punktu 8.

Problem został rozwiązany.

Etap 8

 1. Wymień zestaw obrazujący.

 2. Wydrukuj dokument.

Czy wydruk jest ciemny?

Skontaktuj się z obsługą klienta.

Problem został rozwiązany.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top