Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Sprawdzanie połączenia drukarki

  1. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

     > Ustawienia >  > Raporty >  > Sieć > 

  2. Wybierz opcję Strona konfiguracji sieci, a następnie naciśnij przycisk

  3. Sprawdź w pierwszej sekcji strony z informacjami na temat konfiguracji sieci, czy stan drukarki to Podłączona.

    Jeśli stan ma wartość Niepodłączona, może to oznaczać, że sieć LAN nie działa lub że kabel sieciowy jest odłączony lub uszkodzony. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem systemu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top