Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Podłączanie kabli

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub porażenia prądem należy korzystać wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do tego produktu lub z części zamiennych autoryzowanych przez producenta.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Aby uniknąć utraty danych lub nieprawidłowego działania drukarki, nie wolno dotykać podczas drukowania kabla USB ani żadnej karty sieciowej czy części drukarki pokazanych na rysunku.

Port/gniazdoFunkcja

1

Gniazdo kabla zasilającego

Łączy drukarkę z prawidłowo uziemionym gniazdkiem elektrycznym.

2

Port Ethernet

Połączyć drukarkę z siecią.

3

Port LINE

Podłączanie drukarki do aktywnej linii telefonicznej przez standardowe gniazdo ścienne (RJ-11), filtr DSL, adapter VoIP lub dowolny inny adapter umożliwiający dostęp do linii telefonicznej i wysyłanie oraz odbieranie faksów.

4

Port USB drukarki

Połącz drukarkę z komputerem.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top