Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Instalowanie zasobników opcjonalnych

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym w przypadku uzyskiwania dostępu do płyty kontrolera bądź instalowania opcjonalnego sprzętu lub urządzeń pamięci masowej po zainstalowaniu samej drukarki, należy wyłączyć drukarkę i wyjąć wtyk przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego przed przystąpieniem do dalszych czynności. Jeśli do drukarki podłączone są inne urządzenia, należy je także wyłączyć i rozłączyć kable łączące je z drukarką.

 1. Wyłącz drukarkę.

 2. Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego, a następnie od drukarki.

 3. Rozpakuj zasobnik opcjonalny i usuń wszystkie elementy opakowania.

  Uwaga:  W przypadku wcześniejszego zainstalowania opcjonalnych zasobników odłącz je od drukarki, przed jej uniesieniem. Drukarki i zasobników nie należy podnosić jednocześnie.

 4. Wyrównaj ułożenie drukarki względem zasobnika a następnie opuść na niego drukarkę, aż zaskoczy na swoje miejsce.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Jeśli waga drukarki jest większa niż 18  kg, do jej bezpiecznego przeniesienia potrzeba co najmniej dwóch przeszkolonych pracowników.

 5. Podłącz kabel zasilający do drukarki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

  UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, podłącz przewód zasilający do prawidłowo uziemionego, łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego o odpowiednich parametrach znajdującego się w pobliżu urządzenia.

 6. Włącz drukarkę.

Dodaj zasobnik w sterowniku drukarki, aby był on dostępny dla zadań drukowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie opcji dostępnych w sterowniku drukarki.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top