Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Konfiguracja faksu przy użyciu standardowej linii telefonicznej

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy instalować urządzenia i podłączać żadnych przewodów (np. faksu, przewodu zasilającego lub kabla telefonicznego) podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM:  Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nie należy używać funkcji faksu podczas burzy.

UWAGA — NIEBEZPIECZEŃSTWO USZKODZENIA CIAŁA:  W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, przyłączając niniejszy produkt do publicznej sieci telefonicznej, należy korzystać wyłącznie z przewodów telekomunikacyjnych (RJ-11) o grubości 26 AWG lub większej. Na terenie Australii należy stosować przewód zatwierdzony przez Australian Communications and Media Authority (Australijski urząd ds. komunikacji i mediów).

Ustawienia 1: Drukarka jest podłączona do specjalnej linii dla faksów

  1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  2. Podłącz drugi koniec kabla do działającego analogowego gniazda ściennego.

Uwagi:

  • Drukarkę można skonfigurować w taki sposób, aby faksy były odbierane automatycznie (Włączone automat. odbieranie) lub ręcznie (Wyłączone automat. odbieranie).
  • Jeśli faksy mają być odbierane automatycznie, drukarka powinna przejmować połączenie po określonej liczbie sygnałów.

Ustawienia 2: Drukarka współdzieli linię z automatyczną sekretarką

Uwaga:  Jeśli subskrybujesz usługę dzwonków charakterystycznych, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy wzorzec dzwonka dla drukarki. W przeciwnym wypadku drukarka nie będzie odbierać faksów nawet po ustawieniu funkcji odbierania automatycznego.

Podłączenie do różnych gniazd ściennych

  1. Podłącz jeden koniec przewodu telefonicznego do portu linii w drukarce.

  2. Podłącz drugi koniec kabla do działającego analogowego gniazda ściennego.

Uwagi:

  • Jeżeli posiadasz tylko jeden numer telefonu na danej linii, skonfiguruj drukarkę rak, by automatycznie odbierać faksy.
  • Ustaw drukarkę w taki sposób, aby przejmowała połączenia dwa sygnały po automatycznej sekretarce. Na przykład jeśli automatyczna sekretarka przejmuje połączenia po czterech dzwonkach, należy ustawić liczbę dzwonków do odebrania w drukarce na sześć.
Czy ten artykuł był pomocny?
Top