Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Zacięcie papieru w drzwiczkach A

 1. Zdejmij zasobnik.

 2. Otwórz drzwiczki A.

 3. Wyjmij kasetę z tonerem.

 4. Wyjmij zestaw obrazujący.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wystawiaj zestawu obrazującego na działanie światła słonecznego przez dłużej niż 10 minut. Długotrwałe działanie światła może negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.

  Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Nie wolno dotykać bębna światłoczułego. Może to wpłynąć na jakość kolejnych zadań drukowania.

 5. Wyjmij zacięty papier.

  UWAGA — GORĄCA POWIERZCHNIA:  Wewnętrzne elementy drukarki mogą być gorące. W celu zmniejszenia ryzyka oparzenia, przed dotknięciem danej części należy odczekać, aż ostygnie.

  Uwaga:  Upewnij się, że wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

 6. Włóż zestaw obrazujący.

  Uwaga:  Użyj strzałek wewnątrz drukarki, jako prowadnic.

 7. Włóż kasetę z tonerem.

  Uwaga:  Użyj strzałek wewnątrz drukarki, jako prowadnic.

 8. Zamknij drzwiczki A.

 9. Włóż zasobnik.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top