Skip to Content Information Center
Lexmark MX321

Lexmark MX321

Kopiowanie na papierze firmowym

  1. Umieść oryginalny dokument w automatycznym podajniku dokumentów lub na szybie skanera.

  2. Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji:

     > Kopiuj >  > Kopiuj z >  > wybierz rozmiar oryginalnego dokumentu > 

  3. W menu Kopiuj do wybierz źródło papieru.

    Jeżeli wkładasz papier do podajnika uniwersalnego, przejdź do:

    Podajnik do wielu zastosowań >  > wybierz rozmiar papieru >  > Papier firmowy > 

  4. Kopiuj dokument.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top