Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Čierne strany

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak tonerová kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň čierne strany?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Vyberte a znova vložte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň čierne strany?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Vyberte tlačovú jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Odstráňte zvyšky baliaceho materiálu na tlačovej jednotke.

  Poznámka:  Dbajte na to, aby ste odstránili všetky prekážky medzi nabíjacím valcom a fotovalcom.

 3. Vložte tlačovú jednotku.

 4. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň čierne strany?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

Skontrolujte, či tlačová jednotka nie je poškodená.

Je tlačová jednotka nepoškodená?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Prejdite na krok č. 5.

Krok  5

 1. Vymeňte tlačovú jednotku.

 2. Vytlačte dokument.

Tlačí tlačiareň čierne strany?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top