Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Krivá alebo šikmá tlač

Poznámka:  Než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. Na ovládacom paneli prejdite na položky Nastavenia > Riešenie problémov > Tlačiť strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

  1. Upravte vodiace lišty v zásobníku do správnej polohy pre vložený papier.

  2. Vytlačte dokument.

Je tlač krivá alebo šikmá?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

  1. Overte, či je vložený papier podporovaný.

    Poznámka:  Ak papier nie je podporovaný, vložte podporovaný papier.

  2. Vytlačte dokument.

Je tlač krivá alebo šikmá?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

  1. Skontrolujte podávacie koliesko v podávači, či nie je poškodené alebo znečistené a v prípade potreby ho vymeňte.

  2. Vytlačte dokument.

Je tlač krivá alebo šikmá?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top