Skip to Content Information Center
Lexmark MX421

Svetlá tlač

Poznámka:  Skôr než sa pustíte do riešenia tohto problému, vytlačte strany testu kvality. V ovládacom paneli prejdite na Nastavenia > Riešenie problémov > Strany testovania kvality tlače. V prípade modelov tlačiarní bez dotykovej obrazovky môžete prechádzať cez nastavenia stlačením tlačidla .

AkciaÁnoNie

Krok  1

 1. Skontrolujte, či sa v tlačiarni nachádza originálna a podporovaná tonerová kazeta od spoločnosti Lexmark.

  Poznámka:  Ak kazeta nie je podporovaná, nainštalujte podporovanú kazetu.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 2.

Problém je vyriešený.

Krok  2

 1. Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

 2. Zvýšte tmavosť tonera. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Nastavenia > Tlač > Kvalita

 3. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 3.

Problém je vyriešený.

Krok  3

 1. Špecifikujte typ papiera v dialógovom okne Predvoľby tlače alebo Tlač v závislosti od používaného operačného systému.

  Poznámky:

  • Uistite sa, že nastavenie zodpovedá vloženému papieru.
  • Nastavenie môžete zmeniť aj prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne.
 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 4.

Problém je vyriešený.

Krok  4

Skontrolujte stav tonerovej kazety a v prípade potreby ju vymeňte.

 1. Na ovládacom paneli prejdite na:

  Stav/spotrebný materiál > Spotrebný materiál

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 5.

Problém je vyriešený.

Krok  5

 1. Vyberte z tlačiarne tonerovú kazetu a potom zobrazovaciu jednotku.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Tlačovú jednotku nevystavujte priamemu svetlu na dlhšie ako 10 minút. Dlhšie vystavenie svetlu môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače.

  Výstraha – Riziko poranenia:  Nedotýkajte sa fotovalca pod tlačovou jednotkou. Mohli by ste tým ovplyvniť kvalitu tlače budúcich tlačových úloh.

 2. Stlačte ktorúkoľvek stranu prenosového valca umiestneného pod tlačovou jednotkou, aby ste skontrolovali, či sa zatlačí a následne skočí naspäť na miesto.

  POZOR – HORÚCI POVRCH:  Vnútro tlačiarne môže byť horúce. Skôr ako sa dotknete ktorejkoľvek časti, nechajte povrch vychladnúť, aby ste predišli riziku popálenia.

 3. Ak sa prenosový valec nezatlačí a následne neskočí späť na miesto, vyberte a vložte ho.

  1. Vytiahnite jeden koniec prenosového valca a zatlačte ho dole, až kým nezacvakne na svoje miesto.

  2. V prípade potreby tento krok zopakujte aj s druhým koncom.

 4. Poriadne zatraste tlačovou jednotkou, aby sa toner rovnomerne rozložil a potom ju vložte.

 5. Vložte tonerovú kazetu.

 6. Tlačiareň vypnite, počkajte 10 sekúnd a potom ju znova zapnite.

 7. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 6.

Problém je vyriešený.

Krok  6

 1. Ak tento problém nastane po inštalácii novej súpravy na údržbu, skontrolujte, či je nainštalovaný prenosový valec dodávaný so súpravou.

  Poznámka:  V prípade potreby prenosový valec vymeňte.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Prejdite na krok č. 7.

Problém je vyriešený.

Krok  7

Skontrolujte stav tlačovej jednotky. Na ovládacom paneli prejdite na:

Stav/spotrebný materiál > Spotrebný materiál

Blíži sa koniec životnosti tlačovej jednotky?

Prejdite na krok č. 8.

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Krok  8

 1. Vymeňte tlačovú jednotku.

 2. Vytlačte dokument.

Je tlač svetlá?

Kontaktujte oddelenie podpory pre zákazníkov.

Problém je vyriešený.

Pomohol vám tento článok?
Top