Skip to Content Information Center
Lexmark MX521

Lexmark MX521

Kiegészítő tálcák beszerelése

  VIGYÁZAT – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE:  Ha a vezérlőkártyával dolgozik, vagy kiegészítő hardvert vagy memóriát helyez a nyomtatóba a beállítást követően, akkor az áramütés kockázatának elkerülése érdekében kapcsolja ki a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból. Ha bármilyen más eszköz is csatlakozik a nyomtatóhoz, akkor azt is kapcsolja ki, és húzza ki a nyomtatóval összekötő kábelt.

 1. Kapcsolja ki a nyomtatót.

 2. Húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból, majd a nyomtatóból.

 3. Csomagolja ki a kiegészítő tálcát, majd távolítsa el róla az összes csomagolóanyagot.

  Megj.:  Ha már vannak kiegészítő tálcák felszerelve, a nyomtató felemelése előtt oldja ki azokat. Ne próbálja egyszerre megemelni a nyomtatót és a tálcákat.

 4. Igazítsa egymáshoz a nyomtatót és a kiegészítő tálcát, majd eressze le a nyomtatót, amíg a helyére nem pattan.

  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:  Ha a nyomtató tömege több  mint 18  kg, a biztonságos megemeléséhez legalább két ember szükséges.

 5. Csatlakoztassa a tápkábelt a nyomtatóhoz, majd ezután az elektromos aljzathoz.

  VIGYÁZAT – SÉRÜLÉSVESZÉLY:  A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében a tápkábelt közvetlenül egy, a készülékhez közeli és könnyen hozzáférhető, megfelelő besorolású és megfelelően földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.

 6. Kapcsolja be a nyomtatót.

Adja hozzá a tálcát a nyomtató-illesztőprogramban, hogy az elérhető legyen a nyomtatási feladatokhoz. További információkért lásd: Választható lehetőségek hozzáadása a nyomtató-illesztőprogramban.

Hasznos volt ez a cikk?
Top