Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Lys utskrift

Merk:  Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på for å bla gjennom innstillingene.

HandlingJaNei

Trinn 1

 1. Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet Lexmark-tonerkassett.

  Merk:  Hvis tonerkassetten ikke støttes, setter du inn en som støttes.

 2. Skriv ut dokumentet.

Er utskriften lys?

Gå til trinn 2.

Problemet er løst.

Trinn 2

 1. Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.

 2. Øk tonermørkheten. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Innstillinger > Utskrift > Kvalitet

 3. Skriv ut dokumentet.

Er utskriften lys?

Gå til trinn 3.

Problemet er løst.

Trinn 3

 1. Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.

  Merknader:

  • Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.
  • Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel.
 2. Skriv ut dokumentet.

Er utskriften lys?

Gå til trinn 4.

Problemet er løst.

Trinn 4

Kontroller statusen til tonerkassetten, og bytt den om nødvendig.

 1. Gå til følgende på kontrollpanelet:

  Status/rekvisita > Rekvisita

 2. Skriv ut dokumentet.

Er utskriften lys?

Gå til trinn 5.

Problemet er løst.

Trinn 5

 1. Ta ut tonerkassetten og deretter bildeenheten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

  Advarsel – mulig skade:  Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.

 2. Trykk på én av sidene på overføringsvalsen, som er plassert under bildeenheten, for å kontrollere om den trykkes inn og spretter tilbake på plass.

  FORSIKTIG – VARM OVERFLATE:  Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.

 3. Hvis overføringsvalsen ikke trykkes inn og spretter tilbake på plass, må du ta den ut og sette den inn igjen.

  1. Trekk opp den ene enden av overføringsvalsen, og skyv den ned til den klikker på plass.

  2. Gjenta om nødvendig trinnet på den andre enden.

 4. Rist bildeenheten godt for å fordele toneren jevnt, og sett den inn.

 5. Sett inn tonerkassetten.

 6. Slå av skriveren, vent i ti sekunder, og slå den på igjen.

 7. Skriv ut dokumentet.

Er utskriften lys?

Gå til trinn 6.

Problemet er løst.

Trinn 6

 1. Hvis problemet oppstår etter du har installert et nytt vedlikeholdssett, må du kontrollere om den medfølgende overføringsvalsen er installert.

  Merk:  Hvis det er nødvendig, skifter du ut overføringsvalsen.

 2. Skriv ut dokumentet.

Er utskriften lys?

Gå til trinn 7.

Problemet er løst.

Trinn 7

Kontroller statusen til bildeenheten. Gå til følgende på kontrollpanelet:

Status/rekvisita > Rekvisita

Er bildeenhetens levetid nesten utløpt?

Gå til trinn 8.

Kontakt brukerstøtte.

Trinn 8

 1. Bytt bildeenheten.

 2. Skriv ut dokumentet.

Er utskriften lys?

Kontakt brukerstøtte.

Problemet er løst.

Var denne artikkelen nyttig?
Top