Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Naručivanje kompleta za održavanje

Uskladite komplet za održavanje s naponom pisača.

Napomene:

  • Upotreba određenih vrsta papira može zahtijevati češću zamjenu kompleta za održavanje.
  • Komplet za održavanje obuhvaća grijač, valjak za odvajanje na ulagaču za razne medije i podlogu razdjelnika, kotačiće za uvlačenje, sklop valjka za odvajanje i prijenosni valjak. Ti dijelovi mogu se zasebno naručiti i zamijeniti po potrebi.
StavkaBroj dijela

Napomena:  Komplet za održavanje može zamijeniti isključivo ovlašteni servisni tehničar. Kontaktirajte servisera.

200K komplet za održavanje, 100  V

41X1227

200K komplet za održavanje, 110  V

41X1225

200K komplet za održavanje, 220  V

41X1226

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top