Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Premještanje pisača na drugu lokaciju

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Ako je masa pisača veća od 20  kg (44  lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite samo kabel napajanja priložen uz proizvod ili zamjenski kabel koji je odobrio proizvođač.

OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Prilikom premještanja pisača slijedite ove smjernice kako se ne biste ozlijedili ili oštetili pisač:

 • Provjerite jesu li sva vratašca i odlagači zatvoreni.
 • Isključite pisač, a zatim iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice.
 • Iskopčajte sve kabele iz pisača.
 • Ako pisač ima zasebne podne opcionalne odlagače ili izlazne opcije koje su postavljene na njega, odvojite ih prije premještanja pisača.
 • Ako pisač ima postolje s kotačićima, pažljivo ga odgurajte na novu lokaciju. Pazite prilikom prelaska preko pragova i utora u podu.
 • Ako pisač nema postolje s kotačićima, ali je konfiguriran s opcionalnim odlagačima ili izlaznim opcijama, odvojite izlazne opcije i podignite pisač s odlagača. Nemojte pokušavati istovremeno podići pisač i bilo koju od opcija.
 • Za podizanje pisača obavezno koristite rukohvate na njemu.
 • Bilo koja kolica koja koristite za premještanje pisača moraju imati površinu dovoljno veliku za cijeli pisač.
 • Bilo koja kolica koja koristite za premještanje hardverskih opcija moraju imati površinu dovoljno veliku za njihove dimenzije.
 • Držite pisač u uspravnom položaju.
 • Izbjegavajte pokrete koji bi mogli uzrokovati veliko podrhtavanje.
 • Pazite da vam prsti ne budu ispod pisača prilikom njegovog spuštanja.
 • Pazite da oko pisača bude dovoljno slobodnog prostora.

Napomena:  Oštećenja pisača prouzročena nepravilnim premještanjem nisu pokriveni jamstvom pisača.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top