Skip to Content Information Center
Lexmark MB2650

Lexmark MB2650

Postavljanje dodatnih ladica

  OPREZ—OPASNOST OD STRUJNOG UDARA:  Kako biste izbjegli rizik od strujnog udara, ako pristupate ploči kontrolera ili postavljate dodatni hardver ili memorijske uređaje neko vrijeme nakon postavljanja pisača, isključite pisač i iskopčajte kabel za napajanje iz električne mrežne utičnice prije nego što nastavite. Ako je bilo koji drugi uređaj povezan s pisačem, isključite i njega te iskopčajte sve kabele povezane s pisačem.

 1. Isključite pisač.

 2. Iskopčajte kabel napajanja iz električne mrežne utičnice, a zatim iz pisača.

 3. Raspakirajte dodatnu ladicu, a zatim uklonite materijal pakiranja.

 4. Poravnajte pisač s dodatnom ladicom i zatim spustite pisač na mjesto.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Ako je masa pisača veća od 20  kg (44  lb), za njegovo sigurno podizanje potrebne su dvije osobe ili više njih.

 5. Povežite kabel napajanja s pisačem, a zatim s električnom mrežnom utičnicom.

  OPREZ—MOGUĆE OZLJEDE:  Kako biste izbjegli rizik od požara ili strujnog udara, priključite kabel napajanja na valjano uzemljenu mrežnu utičnicu odgovarajućih svojstava koja se nalazi u blizini proizvoda i lako je dostupna.

 6. Uključite pisač.

Dodajte ladicu u upravljački program za ispisivanje kako bi postao dostupan tijekom ispisivanja. Za dodatne informacije pogledajte Dodavanje dostupnih opcija u upravljačkom programu za ispisivanje.

Je li vam ovaj članak pomogao?
Top