Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Vkládání do zásobníků

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní zásobníky udržujte zavřené až do chvíle, kdy je budete potřebovat.

 1. Vyjměte zásobník.

  Poznámka:  Pokud chcete předejít uvíznutí papíru, nevyjímejte při probíhajícím tisku zásobníky.

 2. Nastavte vodicí lištu papíru na formát vkládaného papíru.

 3. Papír před vložením ohněte, promněte a vyrovnejte hrany.

 4. Vložte stoh papíru potiskovanou stranou dolů a ujistěte se, že jsou vodítka papíru správně umístěná.

  Poznámky:

  • Při jednostranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem dolů, horním okrajem listu směrem k přední části zásobníku.
  • Při oboustranném tisku vkládejte hlavičkový papír lícem nahoru a dolním okrajem listu směrem k přední straně zásobníku.
  • Nezasouvejte papír do zásobníku.
  • Abyste předešli uvíznutí papíru, ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
 5. Vložte zásobník.

  V případě potřeby nastavte na ovládacím panelu formát a typ papíru odpovídající papíru vloženému do zásobníku.

Byl tento článek užitečný?
Top