Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Rengjøre skriveren

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

Merknader:

 • Du bør utføre denne oppgaven med noen måneders mellomrom.
 • Skader på skriveren som skyldes feil håndtering, dekkes ikke av garantien.
 1. Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.

 2. Fjern alt papir fra standardskuffen og fra flerbruksmateren.

 3. Bruk en myk børste eller en støvsuger for å fjerne støv, lo og papirrester rundt skriveren.

 4. Rengjør skriveren utvendig med en fuktig, lofri og myk klut.

  Merknader:

  • Ikke bruk rengjøringsmidler fordi det kan skade overflaten på skriveren.
  • Kontroller at hele skriveren er tørr etter rengjøringen.
 5. Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Var denne artikkelen nyttig?
Top