Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Installere en intern løsningsport

FORSIKTIG – FARE FOR STØT:  Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

 1. Slå av skriveren.

 2. Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.

 3. Pakk ut det interne løsningsportsettet (ILP).

  Merk:  Fjern den forhåndsinstallerte grensesnittkabelen fra ISP.

  1

  ISP

  2

  Monteringsbrakett

  3

  Vingeskruer

  4

  Kabinett

  5

  Grensesnittkabel

 4. Sett inn ISP i rammen.

 5. Hold ISP-en på plass, og fest ISP-ledningen.

 6. Åpne og deretter fjern dekselet til kontrollerkortet.

  Advarsel – mulig skade:  De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.

 7. Koble ISP-settet til skriveren.

  Hvis en harddisk er installert på skriveren, må du ta ut harddisken før du installerer ISP-en.

  1. Koble harddiskens grensesnittkabel fra kontrollerkortet.

  2. Koble ISP-ledningen til ISP-kontakten.

  3. Installer harddisken.

 8. Lukk skriverdekselet.

 9. Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

  FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER:  Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

 10. Slå på skriveren.

Var denne artikkelen nyttig?
Top