Skip to Content Information Center
Lexmark MX622

Lexmark MX622

Skanne til en flash-enhet

  1. Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

  2. Sett inn flash-enheten.

  3. Trykk på Skann til USB, og juster innstillingene ved behov.

    Merk:  Hvis skjermen USB-stasjon ikke vises, trykker du på USB-stasjon på startsiden.

  4. Skann dokumentet.

    Advarsel – mulig skade:  For å unngå tap av data eller feil på skriveren må du ikke ta på flash-enheten eller skriveren i området som vises nedenfor, mens du aktivt skriver ut, leser eller skriver fra minneenheten.

Var denne artikkelen nyttig?
Top